کارگاه های آموزشی

ثبت نام کارگاه آموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سال تولد

شرکت محل کار

پست سازمانی

میزان سابقه کار مرتبط با پمپ ها

تلفن ثابت

موبایل

E-mail

انتخاب کارگاه (های) مورد نظر
آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ (24 ساعت)راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ (8 ساعت)تست ها و بازرسی های پمپ های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (16 ساعت)آشنایی با الزامات استاندارد API610 (24 ساعت)آشنایی با اصول نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پایش وضعیت در پمپ ها (16 ساعت)آشنایی با انواع کمپرسورهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (16 ساعت)آشنایی با مدارک مهندسی در طراحی و خرید کمپرسور ها (8 ساعت)آشنایی با عملکرد آب بندهای مکانیکی و الزامات API682 (16 ساعت)آشنایی با مدارک مهندسی در طراحی و خرید پمپ ها (8 ساعت)

کد تخفیف

روش ثبت نام:

۱-جهت انجام پیش ثبت نام از فرم فوق استفاده نمایید
۲-پس از دریافت ایمیل ثبت نام، با واریز مبلغ اعلام شده به یکی از حساب های زیر و ارسال فیش واریزی ثبت نام خود را قطعی نمایید:

  • شماره حساب ۳۳۶۱۶۶۳۱/۳۸ نزد بانک ملت، به نام مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی
  • شماره کارت ۰۴۴۱-۲۱۷۵-۳۳۷۰-۶۱۰۴ بانک ملت، به نام رضا شایسته صدفیان