کارگاه های آموزشی

آشنایی با اصول نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پایش وضعیت در پمپ ها

مخاطبین: کارشناسان رشته های مکانیک، مواد، فرایند، برق و دیگر کارشناسان مرتبط در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب رسانی و غیره، تکنسین های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پمپ ها و سیستم های پمپاژ

سطح دوره: پیشرفته

پیشنیاز دوره: داشتن مدرک فوق دیپلم یا کارشناسی رشته های مهندسی مرتبط، آشنایی کافی با پمپ ها یا گذراندن دوره “آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ” یا سابقه کار با سیستم های پمپاژ

سرفصل مطالب:

ردیفموضوع
1نکات مهم در نگهداری و حمل پمپ ها
2الزامات فونداسیون پمپ ها
3انتخاب گروت مناسب برای نصب پمپ
4نکات مهم در نصب بیس پلیت و مراحل گروت ریزی
5تنظیم شفت پمپ ها (Shaft Alignment) و شیوه های مختلف آن
6نکات مهم در لوله کشی پمپ ها
7نصب پمپ ها درون سامپ ها و سازه های آبگیر
8مراحل و تست های پیش از راه اندازی پمپ ها
9مراحل راه اندازی پمپ ها
10چک های پس از راه اندازی پمپ ها

مدت: ۸ ساعت

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان

زمان برگزاری: جهت مشاهده برنامه زمانی به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.