کارگاه های آموزشی

آشنایی با مدارک مهندسی در طراحی و خرید پمپ ها

مخاطبین: دانشجویان و کارشناسان رشته های مکانیک، فرایند، برق و دیگر کارشناسان مرتبط در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب رسانی و غیره

سطح دوره: پیشرفته

پیشنیاز دوره: داشتن مدرک کارشناسی رشته های مهندسی مرتبط و آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ – یا گذراندن دوره “آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ”

سرفصل مطالب:

ردیفموضوع
1تعریف کاویتاسیون و انواع آن
2نیرویی شگفت انگیز - مکانیزم تخریب کاویتاسیون
3ارتباط نقطه کاری پمپ و کاویتاسیون
4علائم و اثرات کاویتاسیون
5تعریف صحیح NPSHR و اشتباه رایج در این خصوص
6تعریف NPSHI یا NPSH Incipient
7تعیین مقدار مناسب NPSHA جهت جلوگیری از تخریب کاویتاسیون
8محاسبه مقدار NPSHA و حل تمرین کلاسی
9مفهوم سرعت مخصوص مکش پمپ و کاربرد آن (Suction Specific Speed)
10شیوه های مختلف جلوگیری و مقابله با کاویتاسیون

مدت: ۴ ساعت

هزینه: ۷۰ هزار تومان  (شامل جزوه آموزشی، گواهینامه حضور و پذیرایی)

زمان برگزاری: جهت مشاهده برنامه زمانی به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

شرکت کنندگان در این دوره نیم روزه:

  • با انواع مدارک مهندسی و خرید پمپ ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آشنا می شوند
  • با محتویات و اطلاعات مهم مدارک محاسبات، دیتاشیت های پروسسی و مکانیکی، مشخصات فنی و بسته خرید پمپ ها آشنا می شوند
  • مراحل خرید پمپ ها و اخذ پیشنهاد فنی از سازندگان را می آموزند
  • شیوه بررسی پیشنهادات فنی دریافت شده از سازندگان را خواهند آموخت
  • با مدارک ارسالی از طرف سازنده پس از عقد قرارداد و محتویات مهم آنها آشنا می شوند
  • نکات مهم و کاربردی در تهیه مدارک مهندسی و خرید پمپ ها را فرا خواهند گرفت