کارگاه های آموزشی

آشنایی با انواع کاویتاسیون در پمپ ها و شیوه های جلوگیری از آن

مخاطبین: دانشجویان و کارشناسان رشته های مکانیک، فرایند و دیگر کارشناسان مرتبط در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب رسانی و غیره، تکنسین های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پمپ ها و سیستم های پمپاژ

سطح دوره: پیشرفته

پیشنیاز دوره: آشنایی کافی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ  یا گذراندن دوره “آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ” یا سابقه کار با سیستم های پمپاژ

سرفصل مطالب:

ردیفموضوع
1نقش یاتاقان ها در پمپ ها
2بررسی نیروهای محوری و شعاعی وارد بر شفت پمپ
3بررسی شیوه های کاهش نیروهای وارد بر شفت پمپ ها
4انواع یاتاقان های مورد استفاده در پمپ ها (غلطشی و لغزشی)
5انواع یاتاقان های غلتشی و مشخصه های آنها
6انواع یاتاقان های لغزشی (هیدرودینامیک) و نحوه عملکرد آنها
7پارامترهای موثر بر انتخاب نوع یاتاقان در پمپ ها
8شیوه های روغن کاری یاتاقان های غلتشی
9شیوه های روغن کاری یاتاقان های لغزشی
10آب بندی محفظه یاتاقان و اهمیت آن

مدت: ۴ ساعت

هزینه: ۷۰ هزار تومان  (شامل جزوه آموزشی، گواهینامه حضور و پذیرایی)

زمان برگزاری: جهت مشاهده برنامه زمانی به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

شرکت کنندگان در این دوره نیم روزه:

  • با مفاهیم اساسی کاویتاسیون در پمپ ها و انواع مختلف آن آشنا می شوند
  • مکانیزم های تخریب کاویتاسیون و نحوه تفکیک انواع آن را فرا می گیرند
  • با تعاریف صحیح NPSHR و NPSHI آشنا شده و مراحل شروع و تکامل کاویتاسیون و علائم هر مرحله را می آموزند
  • با نحوه تعیین NPSHA مناسب و اهمیت آن آشنا می شوند
  • روش محاسبه دقیق NPSHA را در یک تمرین کلاسی می آموزند
  • با مفهوم سرعت مخصوص مکش (Suction Specific Speed) و اهمیت و کاربرد آن در انتخاب پمپ آشنا می شوند
  • با شیوه های مختلف حل مشکل کاویتاسیون و جلوگیری از آن آشنا می شوند
  • نکات مهم و کاربردی در کاویتاسیون و محاسبات NPSH را خواهند آموخت