کارگاه های آموزشی

آشنایی با تست ها و بازرسی های پمپ های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مخاطبین: کارشناسان رشته های مکانیک، مواد و دیگر کارشناسان مرتبط در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی در قسمت های بازرسی، کنترل کیفیت، طراحی

سطح دوره: پیشرفته

پیشنیاز دوره: آشنایی کافی با انواع پمپ ها و یا گذراندن دوره “آشنایی با پمپ ها وسیستم های پمپاژ

سرفصل مطالب:

ردیفموضوع
1انواع مدارک مهندسی در مرحله طراحی سیستم های پمپاژ و انتخاب پمپ ها
2محاسبات پروسسی و دیتاشیت های پروسسی
3دیتاشیت مکانیکی انواع پمپ ها و پارامترهای مهم آنها
4مدرک مشخصات فنی پمپ (Specificatin) و نکات مهم آن
5مدرک بسته خرید (Material Requisition) و محتویات مهم آن
6پیشنهاد فنی سازندگان (Technical Proposal) و موارد مهم آن
7بررسی پیشنهادات فنی سازندگان (Technical Bid Evaluation) و موارد مهم آن
8مدارک سازنده پس از عقد قرار داد (Vendor Drawings and Documents) و بررسی آنها
9مدرک Inspection and Test Plan یا (ITP)

مدت: ۴ ساعت

هزینه: ۷۰ هزار تومان (شامل جزوه آموزشی، گواهینامه حضور و پذیرایی)

زمان برگزاری: جهت مشاهده برنامه زمانی به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

شرکت کنندگان در این دوره نیم روزه:

بازرسی فنی پمپ