کارگاه های آموزشی

تقویم آموزشی

مهلت ثبت نام در هر کارگاه تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره می باشد.

با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، اولویت با متقاضیانی است که زودتر نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نموده باشند.

جهت انجام ثبت نام به لینک ثبت نام مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن ۴۴۰۰۲۴۵۲ تماس حاصل فرمایید.

به شرکت هایی که نسبت به ثبت نام ۳ نفر و یا بیشتر در هر دوره اقدام نمایند، ۱۰ درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

به دانشجویان رشته های مهندسی ۱۰ درصد تخفیف ارائه می گردد.

نام دوره آموزشیاردیبهشت 92خرداد 92تیر 92مرداد 92شهریور 92مهر 92آبان 92آذر 92دی 92بهمن 92اسفند 92مدت دورههزینه (تومان)
آشنایی با پمپ ها و
سیستم های پمپاژ
25-27-26-28--24-26-----3 روز (24 ساعت)380.000
راهکارهای کاهش مصرف
انرژی در سیستم های پمپاژ
-29--27------1 روز (8 ساعت)150.000
تست ها و بازرسی های پمپ
های مورد استفاده در صنایع
نفت، گاز و پتروشیمی
-30-31---------2 روز (16 ساعت)280.000
آشنایی با الزامات استاندارد
API-610
---30-311---25-27--3 روز (24 ساعت)380.000
آشنایی با اصول نگهداری و
تعمیرات پیشگویانه و پایش
وضعیت در پمپ ها
----28-29------2 روز (16 ساعت)280.000
آشنایی با انواع کمپرسورهای
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
------29-30--3012 روز (16 ساعت)280.000
آشنایی با مدارک مهندسی در
طراحی و خرید کمپرسور ها
-------1--21 روز (8 ساعت)150.000
آشنایی با عملکرد آب بندهای
مکانیکی و الزامات API-682
-------27-28---2 روز (16 ساعت)280.000
آشنایی با مدارک مهندسی در
طراحی و خرید پمپ ها
-------29---1 روز (8 ساعت)150.000
جهت مشاهده سرفصل کارگاه های آموزشی بر روی نام هر دوره کلیک کنید.

calendar-1392

 

دریافت فایل PDF تقویم آموزشی 

  calendar-1392.pdf

دوره آموزشی تجهیزات دوار