کارگاه های آموزشی

نظر سنجی در مورد دوره های آموزشی تجهیزات دوار

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در نظر دارد با استفاده از نظرات کاربران محترم وب سایت خود برنامه های آموزشی خود را مطابق با نیاز های موجود شرکت ها و کارشناسان محترم تنظیم و ارائه نماید.