آرشیو Shaft Sealing

پمپ های بدون آب بند (Sealless)

در برخی سیستم های پمپاژ که حاوی سیالات به شدت سمی و یا قابل انفجار…

راهنمای آب بندهای مکانیکی و طراحی سیستم های جانبی

دانلود راهنمای معرفی و کاربرد انواع آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals) و طراحی سیستم های…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت آخر

آب بند های مکانیکی ممکن است بصورت تکی (Single) و یا دو آب بند سری…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت سوم

آب بندهای مکانیکی یا مکانیکال سیل ها (Mechanical Seals) دسته دیگر از وسایل آب بندی…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت دوم

یکی از قدیمی ترین و ساده ترین روش های آب بندی شفت در پمپ ها،…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت اول

به منظور انتقال قدرت از موتور به پروانه پمپ، شفت باید از محفظه (Casing) پمپ…