آرشیو Rotary Equipment

نرم افزار کمک آموزشی همراستاسازی شفت تجهیزات دوار (Shaft Alignment)
Motor Driven Systems Conference – 9/10 Nov. 2011

Information Most people are very aware that energy efficiency improvement is crucial to a sustainable…

تنظیم شفت در تجهیزات دوار – قسمت آخر

 به منظور تنظیم شفت درایور و تجهیز دوار، روشهای مختلفی وجود دارد (مانند استفاده از…

تنظیم شفت در تجهیزات دوار – قسمت دوم

مدت زمان کار پیوسته تجهیزات دوار به شدت به مقدار نامیزانی شفت آنها وابسته است….

تنظیم شفت در تجهیزات دوار- قسمت اول

در اکثر تجهیزات دوار (شامل انواع پمپ ها، کمپرسور ها، فن ها و توربین ها)…

Forsthoffer’s Best Practice Handbook for Rotating Machinery

Product Description Optimize plant asset safety and reliability while minimizing operating costs with this invaluable…

راهنمای طراحی فونداسیون API

دانلود راهنمای API برای طراحی فونداسیون و نحوه نصب تجهیزات دوار API-RP-686–Recommended Practice for Machinery Installation طراحی…

رابطه ظرفیت تجهیزات دوار و راندمان آنها

آیا می دانید راندمان تجهیزات دوار بزرگ تر (با ظرفیت بالاتر) بیش از راندمان تجهیزات…