آرشیو Mechanical Seal

آب بندهای مکانیکی و سیل های Lidering

شرکت Lidering (لیدرینگ) اسپانیا یکی از سازندگان توانمند انواع آب بندهای مکانیکی (مکانیکال سیل) پمپ…

انواع آب بندهای مکانیکی، سیل ها و نشت بند ها

شرکت چرخ پارسی، به عنوان نماینده مجاز شرکت لیدرینگ (Lidering) اسپانیا، تامین کننده انواع آب…

راهنمای آب بندهای مکانیکی و طراحی سیستم های جانبی

دانلود راهنمای معرفی و کاربرد انواع آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals) و طراحی سیستم های…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت آخر

آب بند های مکانیکی ممکن است بصورت تکی (Single) و یا دو آب بند سری…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت سوم

آب بندهای مکانیکی یا مکانیکال سیل ها (Mechanical Seals) دسته دیگر از وسایل آب بندی…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت اول

به منظور انتقال قدرت از موتور به پروانه پمپ، شفت باید از محفظه (Casing) پمپ…