آرشیو Guide

راهنمای آب بندهای مکانیکی و طراحی سیستم های جانبی

دانلود راهنمای معرفی و کاربرد انواع آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals) و طراحی سیستم های…

راهنمای طراحی فونداسیون API

دانلود راهنمای API برای طراحی فونداسیون و نحوه نصب تجهیزات دوار API-RP-686–Recommended Practice for Machinery Installation طراحی…

Europump Guideline-Equipment and protective systems in explosive atmospheres
Europump Guideline-Guide to the Selection of Rotodynamic Pumps
Europump Guideline-NPSH for rotodynamic pumps
Europump Guideline-Pump Efficiency for Single Stage Centrifuge Pumps