آرشیو Fan

استاندارد فن API-673

دانلود استاندارد API-673 در مورد فن های سانتریفیوژ قابل استفاده در صنایع نفت، گاز و…

استاندارد فن IPS-M-PM-235

استاندارد IPS در مورد فن های با کاربری عمومی IPS-M-PM-235–GENERAL PURPOSE CENTRIFUGAL FANS

استاندارد فن IPS-M-PM-230

استاندارد IPS در مورد فن های با کاربرد خاص IPS-M-PM-230–SPECIAL PURPOSE CENTRIFUGAL FANS

Fan System Assessment Tool

نرم افزار FSAT که توسط US-DOE تولید شده است جهت بررسی میزان انرژی مصرفی یک…

A Hand Book For The Mechanical Designer Ventilation, Duct, Fan
Improving Fan System Performance, A Sourcebook for Industry

این کتاب که توسط موسسه US-DOE منتشر شده است روش های ارزیابی و کاهش مصرف…