آرشیو Drain

تخلیه آب کندانس در سیستم هوای فشرده

در سیستمهای هوای فشرده درینها (Traps & Drains) مایعی را که با خنک کاری، جداسازی،…