آرشیو Blower

کمپرسور گوشواره‌ای (Roots Blower)

کمپرسور گوشواره‌ای شبیه کمپرسور حلزونی است ولی پیچیدگی کمتری دارد. اسامی دیگر کمپرسور گوشواره‌ای عبارت…