آرشیو Anti Friction Bearing

یاتاقان های مورد استفاده در پمپ ها

یاتاقان ها (یا بیرینگ ها Bearings) وظیفه نگهداری شفت پمپ را بر عهده دارند. آنها…