آرشیو کارگاه آموزشی

برگزاری سمینار تخصصی حفاری مغزه گیری و کنترل گمانه – نمایشگاه معدن تهران ۲۰۱۴

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، با مشارکت اتحادیه حفاران غیر نفتی و خانه معدن…

کارگاه آموزشی آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ-۲۵-۲۷ اردیبهشت ۹۲

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی در روزهای چهارشنبه تا جمعه، ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت…