آرشیو پمپ اسکرو

انواع پمپ اسکرو، نحوه عملکرد و کاربردها در صنایع مختلف

انواع پمپهای اسکرو، نحوه عملکرد و کاربردها در صنایع مختلف

پمپ های جابجایی مثبت Prinz

شرکت چرخ پارسی، به عنوان نماینده مجاز Prinz ایتالیا (پرینز) با بیش از ۶۰ سال…

خصوصیات پمپ های سه اسکرو

پمپ های اسکرو جزو پمپ های جابجایی مثبت رایج بوده و آنها را به طور…

کاتالوگ پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال

دانلود کاتالوگ عمومی پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال (KRAL) اتریش

بروشور پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال

دانلود بروشور پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال (KRAL) اتریش

ارائه پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال اتریش

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، پمپ های اسکرو و فلومترهای دقیق ساخت شرکت کرال…

پمپ های اسکرو و فلومترهای کرال (KRAL)

پمپ سکرو

استاندارد پمپ API-676

دانلود استاندارد API-676 در خصوص پمپ های جابجایی مثبت چرخشی (روتاری) API-676–Positive displacements pumps-rotary  …