آرشیو شفت

نرم افزار کمک آموزشی همراستاسازی شفت تجهیزات دوار (Shaft Alignment)
آب بندی شفت پمپ ها – قسمت آخر

آب بند های مکانیکی ممکن است بصورت تکی (Single) و یا دو آب بند سری…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت دوم

یکی از قدیمی ترین و ساده ترین روش های آب بندی شفت در پمپ ها،…

سرعت شفت در کمپرسورهای پیچی (Screw)

آیا می‌دانید که کمپرسورهای پیچی با توجه به ابعاد کوچکتر روتور نسبت به سایر کمپرسورهای…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت اول

به منظور انتقال قدرت از موتور به پروانه پمپ، شفت باید از محفظه (Casing) پمپ…

تنظیم شفت در تجهیزات دوار – قسمت آخر

 به منظور تنظیم شفت درایور و تجهیز دوار، روشهای مختلفی وجود دارد (مانند استفاده از…

تنظیم شفت در تجهیزات دوار – قسمت دوم

مدت زمان کار پیوسته تجهیزات دوار به شدت به مقدار نامیزانی شفت آنها وابسته است….

تنظیم شفت در تجهیزات دوار- قسمت اول

در اکثر تجهیزات دوار (شامل انواع پمپ ها، کمپرسور ها، فن ها و توربین ها)…