آرشیو سيستم پمپاژ

کارگاه های عمومی در خصوص پمپ ها و مدیریت مصرف انرژی در آنها برگزار شد

دو کارگاه آموزشی با عنوان های ” آشنایی با پمپ ها و سیستم های پمپاژ”…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت آخر

آیا هرچه مقدار NPSHA نسبت به NPSHR بیشتر باشد مقدار کاویتاسیون در پمپ کمتر بوده…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت پنجم

یکی از مهمترین پارامترهای مربوط به ایجاد کاویتاسیون در پمپ ها (کاویتاسیون تبخیری) مقدار خالص…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت چهارم

کاویتاسیون تبخیری یا کلاسیک زمانی اتفاق می افتد که فشار سیال در خط مکش پمپ…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت دوم

در مطالعات مختلفی که بر روی تشکیل و متلاشی شدن حباب های کاویتاسیون انجام شده است، نتایج…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت اول

پدیده کاویتاسیون در تجهیزات هیدرولیکی (مانند پمپ ها، توربین ها، شیرها و غیره) یکی از…

کارکرد پمپ های سری- قسمت آخر

در یک سیستم با پمپ های سری، اگر یک پمپ به تنهایی کار کند معمولاً…

کارکرد پمپ های سری – قسمت اول

از پمپ های سری زمانی استفاده می شود که هد تولیدی یک پمپ برای سیستم کافی…

کارکرد پمپ های موازی – قسمت آخر

هنگامی که از دو یا چند پمپ موازی در یک سیستم استفاده می شود، باید سعی…