آرشیو راندمان

ویژگیهای کمپرسور تیغه‌ای (Vane Compressor)

کمپرسورهای تیغه ای (Vane Compressor) جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت چرخشی هستند و اساس عملکرد آنها…