آرشیو تکنی دریل

برگزاری سمینار تخصصی حفاری مغزه گیری و کنترل گمانه – نمایشگاه معدن تهران ۲۰۱۴

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، با مشارکت اتحادیه حفاران غیر نفتی و خانه معدن…

بروشور مته ها و رادهای حفاری

دانلود بروشور مته ها و رادهای حفاری معادن و ژئوتکنیک تکنی دریل

کاتالوگ سیستم حفاری Reverse Circulation شرکت تکنی دریل

دانلود کاتالوگ سیستم حفاری Reverse Circulation شرکت تکنی دریل فرانسه (Technidrill)

کاتالوگ مته ها و رادهای مغزه گیری وایرلاین (تکنی دریل)

دانلود کاتالوگ مته ها و رادهای مغزه گیری وایرلاین شرکت تکنی دریل فرانسه (Technidrill)