آرشیو الكتروموتور

بازدهی کمپرسورها در ارتفاعات بالا

آیا می‌دانید که با افزایش ارتفاع از سطح دریا بازدهی کمپرسورها کاهش می‌یابد؟ با افزایش…

Motor Driven Systems Conference – 9/10 Nov. 2011

Information Most people are very aware that energy efficiency improvement is crucial to a sustainable…

استاندارد الکتروموتور API-546

دانلود استاندارد API-546 در مورد الکتروموتورها و ژنراتورهای سنکرون بدون جاروبک (Brushless) با توان ۵۰۰ kVA و…

استاندارد الکتروموتور API-541

دانلود استاندارد API-541 در مورد الکتروموتورهای قفس سنجابی ۵۰۰ hp و بزرگتر API-541–Form-wound Squirrel-Cage Induction…

استاندارد الکتروموتور IPS-M-EL-142

استاندارد IPS در مورد راه اندازهای الکتروموتورهای القایی AC صنعتی و ضد شعله IPS-M-EL-142–LOW VOLTAGE…

استاندارد الکتروموتور IPS-M-EL-136

استاندارد IPS در مورد الکتروموتورهای DC IPS-M-EL-136–DIRECT CURRENT MOTORS

استاندارد الکتروموتور IPS-M-EL-132

استاندارد IPS در مورد الکتروموتورهای القایی ولتاژ متوسط و بالا IPS-M-EL-132–MEDIUM AND HIGH VOLTAGE INDUCTION MOTORS

استاندارد الکتروموتور IPS-M-EL-131

استاندارد IPS در مورد الکتروموتورهای القایی ولتاژ پایین IPS-M-EL-131–LOW VOLTAGE INDUCTION MOTORS

Practical Variable Speed Drives and Power Electronics
Improving Motor and Drive System Performance- A Sourcebook for Industry

این کتاب که توسط موسسه US-DOE منتشر شده است روش های ارزیابی و کاهش مصرف…