آرشیو آب بند مکانیکی

آب بندهای مکانیکی و سیل های Lidering

شرکت Lidering (لیدرینگ) اسپانیا یکی از سازندگان توانمند انواع آب بندهای مکانیکی (مکانیکال سیل) پمپ…

انواع آب بندهای مکانیکی، سیل ها و نشت بند ها

شرکت چرخ پارسی، به عنوان نماینده مجاز شرکت لیدرینگ (Lidering) اسپانیا، تامین کننده انواع آب…

نرم افزار کمک آموزشی آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals)
راهنمای آب بندهای مکانیکی و طراحی سیستم های جانبی

دانلود راهنمای معرفی و کاربرد انواع آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals) و طراحی سیستم های…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت آخر

آب بند های مکانیکی ممکن است بصورت تکی (Single) و یا دو آب بند سری…

آب بندی شفت پمپ ها – قسمت سوم

آب بندهای مکانیکی یا مکانیکال سیل ها (Mechanical Seals) دسته دیگر از وسایل آب بندی…