خدمات ما

خدمات آموزشی

Logo-Perspective

عملیات حفاری برای اکتشاف منابع زیرزمینی (از جمله نفت و گاز و معادن) یکی از تخصصی ترین و پرهزینه ترین فعالیت های مرسوم برای اکتشاف مواد و منابع زیر زمینی است که نیازمند دانش کافی در زمینه شیوه های حفاری، تجهیزات و ابزار آن و نحوه استفاده بهینه از آنها می باشد.

عدم وجود دانش کافی حفاران در کمترین حالت می تواند باعث کیفیت ضعیف نمونه برداری، افزایش قابل توجه هزینه های جاری حفاری و کندی عملیات شود و در برخی موارد ممکن است باعث ایجاد خسارت های مالی فراوان و از دست دادن تجهیزات درون چاهی گردد.

از سوی دیگر در اختیار داشتن حفاران آموزش دیده و توانا باعث بدست آوردن مغزه های با کیفیت مطلوب، کاهش هزینه های حفاری، افزایش سرعت قابل توجه حفاری و امکان مقابله با اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده خواهد شد که در مجموع باعث افزایش منافع شرکت های حفار و کاهش خسارات آنها می شود.

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، به عنوان نماینده انحصاری شرکت فرانسوی دکسیتی (Dexcity) در ایران، آماده برگزاری انواع دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا بلند مدت در خصوص حفاری های اکتشافی مغزه گیری و یا پودری (RC) با استفاده از اساتید با سابقه اروپایی در کشور می باشد.

سرفصل های آموزشی موضوعات متفاوتی از جمله موارد زیر را دربر می گیرد:

 • آشنایی با انواع ماشین آلات حفاری و انتخاب آنها،
 • سیستم های جانبی حفاری
 • مباحث زمین شناسی و سنگ شناسی و تاثیر آنها در حفاری
 • آشنایی با نحوه عملکرد و انتخاب انواع سرمته ها برای زمین های مختلف،
 • مباحث مربوط به گل حفاری و افزودنی های آن، نحوه تهیه و حفظ کیفیت گل مناسب،محاسبات پارامترها
 • مقابله با نشت گل در زمین و از دست رفتن گردش سیال حفاری، سیمان کاری و استفاده از کیسینگ
 • کنترل گمانه های ریزشی،
 • انواع کوربارل ها و تنظیمات آنها برای زمین های مختلف،
 • تنظیمات پارامترهای مختلف حفاری (سرعت چرخش، نیروی سرمته، سرعت نفوذ، دبی گل) و تاثیر آنها بر سرعت و کیفیت حفاری، محاسبات
 • کیفیت بازیابی مغزه و روش های بهبود آن
 • تجهیزات باقی مانده در گمانه و روش های خارج کردن آنها
 • شیوه های جهت یابی گمانه
 • انحراف گمانه، علل و شیوه های مقابله
 • مباحث ایمنی کار در کارگاه
 • اقتصاد حفاری

دوره های آموزشی شامل دوره های تئوری، کارگاه عملی آشنایی با تجهیزات و آموزش در سایت و با دستگاه حفاری خواهد بود.

کمپرسور خطی, دوره آموزشی پمپ, دوره آموزشی پمپ و کمپرسور