نرم افزارهای آموزشی تجهیزات دوار YesYen

نرم افزار کمک آموزشی پمپ های جابجایی مثبت (Positive Displacement Pumps)

پمپ های جابجایی مثبت یکی از متنوع ترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف می باشند. با توجه به تنوع و کاربردهای خاص این پمپ ها شناخت کافی از کاربردها، نحوه عملکرد، اجزاء و ساختمان آن ها، مشکلات عملکردی رایج و شیوه های عیب یابی آنها برای کلیه استفاده کنندگان و طراحان این سیستم ها ضروری است.

این نرم افزار کمک آموزشی همراه با تصاویر و انیمیشن های مختلف ۲ و ۳ بعدی به کاربران کمک می کند تا:

  • با نحوه عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده انواع مختلف پمپ های جابجایی مثبت مانند انواع پیستونی، پلاتجری، دیافراگمی، چرخ دنده ای، تیغه ای، لوب و غیره آشنا شوند
  • با انواع پمپ های جابجایی مثبت رایج در صنایع پروسسی آشنا شوند
  • با انواع پمپ های جابجایی مثبت رایج در صنایع هیدرولیکی آشنا شوند
  • با انواع پمپ های جابجایی مثبت سر چاهی در استخراج نفت آشنا شوند
  • با عیوب رایج و شیوه های عیب یابی پمپ های جابجایی مثبت آشنا شوند و به کمک نرم افزار عیوب پمپ های خود را بیابند
  • با کمک آزمون جامع نرم افزار دانش خود را در زمینه انواع پمپ های جابجایی مثبت بیازمایند

دریافت دموی نرم افزار :

  دانلود نسخه نمایشی دسته بندی پمپ های جابجایی مثبت
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

  دانلود نسخه نمایشی آموزش پمپ های جابجایی مثبت
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

سرفصل مطالب نرم افزار:

۱٫ Introduction

۱٫۱٫ Principle of Operation

۱٫۲٫ Classification

۱٫۲٫۱٫ Rotary Pumps – Various types

۱٫۲٫۲٫ Reciprocating Pumps – Various types

۲٫ Common process industry pumps

۲٫۱٫ Rotary Pumps

۲٫۱٫۱٫ Gear Pumps

۲٫۱٫۱٫۱٫ External Gear Pumps

۲٫۱٫۱٫۲٫ Internal Gear Pumps

۲٫۱٫۲٫ Lobe Pumps

۲٫۱٫۲٫۱٫ External Lobe Pumps

۲٫۱٫۲٫۲٫ Internal Lobe Pumps

۲٫۱٫۳٫ Vane Pumps

۲٫۱٫۳٫۱٫ Sliding Vane Pumps

۲٫۱٫۳٫۲٫ Flexible Vane Pumps

۲٫۱٫۴٫ Screw Pumps

۲٫۱٫۴٫۱٫ Single Screw Pumps (Progressing Cavity Pumps)

۲٫۱٫۴٫۲٫ Multiple Screw Pumps

۲٫۱٫۵٫ Peristaltic Pumps

۲٫۲٫ Reciprocating Pumps

۲٫۲٫۱٫ Metering Pumps

۲٫۲٫۱٫۱٫ Plunger Pumps

۲٫۲٫۱٫۲٫ Diaphragm Pumps

۲٫۲٫۲٫ Power Pumps

۲٫۲٫۲٫۱٫ Plunger / Piston Pumps

۲٫۲٫۲٫۲٫ Diaphragm Pumps

۳٫ Common oil field pumps

۳٫۱٫ Beam Pumps (Sucker Rod Pumps)

۳٫۲٫ Hydraulic Pumps

۴٫ Common hydraulic service pumps

۴٫۱٫ Gear Pumps

۴٫۲٫ Lobe Pumps

۴٫۳٫ Vane Pumps

۴٫۴٫ Piston Pumps (includes Variable Displacement Pumps)

۴٫۴٫۱٫ Radial Piston Pumps

۴٫۴٫۲٫ Swash Plate Pumps (Axial Piston Pumps)

۴٫۴٫۳٫ Wobble Plate Pumps (Axial Piston Pumps)

۴٫۴٫۴٫ Bent Axis Pumps (Axial Piston Pumps)

۵٫ Interactive trouble-shooting guide
– Based on the symptoms listed below, the possible problems are listed.
– The descriptions are graphically empowered giving a very precise understanding of the
problem.
– The guide is customized to troubleshoot problems on individual pump types.

Symptoms:

Rotary Pumps:

• No Liquid Delivery

• Insufficient Discharge Pressure

• Insufficient Capacity

• Starts, but Loses Prime

• Excessive wear

• Excessive Heat

• Excessive Noise and vibration

• Excessive Power Demand

• Motor Trips

• Elevated Motor Temperature

• Elevated Liquid Temperature

Reciprocating Pumps:

• No Liquid Delivery

• Insufficient Capacity

• Short Packing Life

• Excessive wear at Liquid End

• Excessive wear at Power End

• Excessive Heat at Power End

• Excessive Noise and vibration

• Motor Trips

۶٫ Conventional and Interactive Skill Tests with Evaluation

پمپ جابجایی مثبت, انیمیشن پمپ های هیدرولیک, انیمیشن پمپ های هیدرولیکی, پمپ های جابجایی مثبت