نرم افزارهای آموزشی تجهیزات دوار YesYen

نرم افزار کمک آموزشی همراستا سازی شفت تجهیزات دوار (Shaft Alignment)

همراستا سازی شفت تجهیزات دوار و درایور آنها در کارکرد صحیح و بدون ارتعاشات این تجهیزات و نهایتاً کاهش قابل ملاحظه خرابی ها و هزینه های تعمیرات و نگهداری آنها نقش حیاتی ایفا می کند.
این نرم افزار کمک آموزشی همراه با تصاویر و انیمیشن های مختلف ۲ و ۳ بعدی به کاربران کمک می کند تا:

  • با انواع نا همراستایی و علل آنها در تجهیزات آشنا شوند
  • شیوه های مختلف همراستا سازی شفت به کمک ساعت اندازه گیری و روش های لیزری را با جزئیات بیاموزند
  • با دستگاه های مختلف همراستا سازی و نحوه عملکرد آنها آشنا شوند
  • با کمک آزمون جامع نرم افزار دانش خود را در مورد شیوه های همراستا سازی بیازمایند
  • با کمک نرم افزار محاسباتی SlideALine میزان همراستایی شفت تجهیزات خود را سنجیده و عمل همراستا سازی را انجام دهند

دریافت دموی نرم افزار :

  دانلود نسخه نمایشی آموزش هم راستاسازی شفت تجهیزات دوار
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

  دانلود نسخه نمایشی نمودار هم راستاسازی شفت تجهیزات دوار
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

سرفصل مطالب نرم افزار:

۱٫ Introduction – Rotating Equipment calling for ‘good alignment’

۲٫ Alignment Accessories and related topics

• Different types of ‘Coupling’

• Universal Clamping arrangements

• Dial gauge and Interpretation of ‘Dial Gauge Readings’

۳٫ Alignment history and different Methods used for Alignment

• Straight Edge Alignment Method

• Rim and Face Alignment Method

• Reverse Dial Indicator Alignment Method (Reverse Peripheral) – Introduction

۴٫ Understanding the ‘Geometry of Misalignment’

۵٫ The most practical method: Reverse Peripheral Alignment Method

۶٫ Laser techniques used for Alignment

۷٫ Preconditions to achieve and retain a Good Alignment

• Soft Foot

• Pipe Strain

• Thermal Growth

• Sag of Alignment Clamps

• Dial Gauge Errors

۸٫ Skill Tests with evaluation

۹٫ Alignment tool – SlidALine: Simulated training and Maintenance Tool

SlidALine

SlidALine – Help

The alignment tool ‘SlideALine’ has been developed primarily to carry out easy and effective alignment of Machine / Equipment, Shaft and Coupling, using the popular “Reverse Dial Indicator Alignment method”.

‘SlideALine’ is unique in its ability to suggest accurate corrections as well as Educate / Reaffirm the user with the Alignment Basics.

Besides suggesting corrections towards achieving Good Alignment, the tool also hosts several features like printing Graph sheets to the suitable scale of the relevant dimensions of the Equipment towards carrying out Alignment at site, Graphical support of the positions at which readings are taken, etc.

هم محوری پمپ, فیلم اموزشی الایمنت, فیلم آموزشی الایمنت با ساعت اندیکاتور, ساعت اندازه گیری هم محور سازی, آلایمنت کاری, هم محوری با ساعت, هم محور سازی دو شفت با ساعت, نرم افزار الایمنت, نحوه الاین کردن موتور و پمپ با ساعت, نحوه الایمنت کمپرسور پارس, فرمول هم محوری لیزری, شفت کمک, آموزش الیمنت کردن پمپهای صنعتی, همراستا سازی ماشینهای صنعتی