نرم افزارهای آموزشی تجهیزات دوار YesYen

نرم افزار کمک آموزشی توربین های بخار (Steam Turbines)

توربین های بخار یکی از درایورهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، نیروگاهی و یا صنایع دیگری که در آنها بخار یکی از یوتیلیتی های مورد استفاده محسوب می شود هستند. استفاده از انرژی بخار مازاد بر مصرف به کمک یک توربین بخار برای به حرکت در آوردن یک پمپ، کمپرسور یا تجهیز دیگر می تواند روش مقرون به صرفه ای باشد که در انرژی مصرفی کارخانه صرفه جویی به عمل آورد. لذا شناخت انواع توربین های بخار مورد استفاده به عنوان درایو و نحوه عملکرد آنها برای استفاده کنندگان از این توربین ها و طراحان سیستم های آنها ضروری است.
این نرم افزار کمک آموزشی همراه با تصاویر و انیمیشن های مختلف ۲ و ۳ بعدی به کاربران کمک می کند تا:

  • با نحوه عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده انواع مختلف توربین های بخار آشنا شوند
  • با اجزاء تشکیل دهنده توربین بخار شامل نازل ها و دیافراگم ها، پره ها، روتور، سیستم آب بندی و یاتاقان های توربین های بخار آشنا شوند.
  • با انواع مختلف سیستم های گاورنر مکانیکی و الکترونیکی تنظیم سرعت و سیستم های حفاظتی توربین آشنا شوند
  • با کمک آزمون جامع نرم افزار و انیمیشن های آن دانش خود را در زمینه توربین های بخار و اجزاء تشکیل دهنده آن بیازمایند

دریافت دموی نرم افزار :

  دانلود نسخه نمایشی آموزش توربین های بخاز
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

سرفصل مطالب نرم افزار:

۱٫ Turbines

۱٫۱٫ Introduction

۱٫۱٫۱٫ Thermodynamic features / Mechanical features / Application

۱٫۱٫۲٫ Principle of Action

۱٫۱٫۳٫ Classification

۱٫۱٫۳٫۱٫ Impulse turbine / Impulse –Reaction Turbine

۱٫۱٫۳٫۱٫۱٫ Simple Impulse Turbine

۱٫۱٫۳٫۱٫۲٫ Pressure-compounded Impulse Turbine

۱٫۱٫۳٫۱٫۳٫ Simple Velocity-compounded Impulse Turbine

۱٫۱٫۳٫۱٫۴٫ Pressure-Velocity-compounded Turbine

۱٫۱٫۳٫۱٫۵٫ Axial-flow Impulse-Reaction Turbine

۱٫۱٫۴٫ Combination Turbines

۱٫۱٫۵٫ Steam Turbine Cycle

۱٫۱٫۶٫ Condensing Turbines

۱٫۱٫۷٫ Low-Pressure Turbines

۱٫۱٫۸٫ Mixed-Pressure Turbines

۱٫۱٫۹٫ Back-Pressure Turbines

۱٫۱٫۱۰٫ Pass-Out Turbines / Extraction Turbines

۱٫۲٫ Small Drive Turbines

۱٫۳٫ Large Drive Turbines

۱٫۴٫ Components

۱٫۴٫۱٫ Nozzles and Diaphragms

۱٫۴٫۲٫ Turbine blades

۱٫۴٫۳٫ Rotors

۱٫۴٫۴٫ Bearings and Lubrication

۱٫۴٫۵٫ Glands and Packing Devices

۲٫ Governors and Governing system

۲٫۱٫ Introduction

۲٫۲٫ Simple Governor without Relay

۲٫۳٫ Simple Throttle Governor with Oil Relay

۲٫۴٫ Speeder Gear

۲٫۵٫ Woodward type Governors

۲٫۵٫۱٫ Mechanical – Woodward type governor (includes features like
simulated response to varying loads and speed requirements, Governor, Speed Droop, Governor Hunt, Droop, etc.)

۲٫۵٫۲٫ Electronic – Woodward type governor

۲٫۶٫ Compound Oil Relay

۲٫۶٫۱٫ Secondary Oil Control System

۲٫۶٫۲٫ Component working

۲٫۶٫۳٫ Lube oil / Governing oil system

۲٫۷٫ Emergency Trip Mechanism

۲٫۷٫۱٫ Direct acting Tripping mechanism

۲٫۷٫۲٫ Hydraulically acting Tripping mechanism

۳٫ Game on Component Assembly

۴٫ Conventional and Interactive Skill Tests with evaluation


توربین بخار, توربین های بخار, گاورنر توربین بخار, توربین بخار pdf, توربین بخار, انواع توربین بخار, طراحی توربین بخار, نقشه توربین بخار, اجزای توربین بخار, توربین بخارpdf, اجزا مختلف توربین بخار, نرم افزار آموزشی توربین بخار, آموزش تعمیرات توربین بخار