نرم افزارهای آموزشی تجهیزات دوار YesYen

نرم افزار کمک آموزشی آب بندهای مکانیکی (Mechanical Seals)

آب بندهای مکانیکی یکی از اجزاء مهم پمپ های سانتریفیوژ و چرخشی (Rotary) به خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می شوند. آشنایی با نحوه عملکرد، انواع مختلف و شیوه انتخاب این آب بندها با توجه به تنوع بالا، بحث های قابلیت اعتماد و هزینه های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

این نرم افزار کمک آموزشی همراه با تصاویر و انیمیشن های مختلف ۲ و ۳ بعدی به کاربران کمک می کند تا:

  • با نحوه عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده انواع مختلف آب بندهای مکانیکی آشنا شوند
  • با نحوه نصب، نگهداری و تعمیرات انواع آب بندهای مکانیکی آشنا شوند
  • با تقسیم بندی آب بندهای مکانیکی بر اساس استاندارد API-682 و کاربردهای هرکدام آشنا شوند
  • با انواع Flush Plan های استاندارد و کاربردهای آنها آشنا شوند
  • به کمک الگوریتم انتخاب نرم افزار بتوانند آب بند مناسب را برای کاربرد خاص خود انتخاب نمایند
  • با انواع عیوب رایج و شیوه های عیب یابی آب بندهای مکانیکی آشنا شوند
  • با کمک آزمون جامع نرم افزار دانش خود را در زمینه انواع آب بندهای مکانیکی و اجزاء آنها بیازمایند

دریافت دموی نرم افزار :

  دانلود نسخه نمایشی آموزش آب بند های مکانیکی
برای دانلود لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

سرفصل مطالب نرم افزار:

۱٫ Mechanical Seal Fundamentals

۱٫۱٫ Fundamentals of Mechanical Seal Operation

۱٫۱٫۱٫ Seal requirements

۱٫۱٫۲٫ Packed Stuffing Box

۱٫۱٫۳٫ Simple Mechanical Seal

۱٫۱٫۴٫ Seal Face Lubrication

۱٫۱٫۵٫ Sealing points

۱٫۲٫ Basic Seal Designs

۱٫۲٫۱٫ Pusher Seal

۱٫۲٫۲٫ Non-pusher (Bellow) Seal

۱٫۲٫۳٫ Pusher seal vs. Non pusher seal

۱٫۲٫۴٫ API seal types

۱٫۳٫ Variation in basic seal designs

۱٫۳٫۱٫ Unbalanced Seals

۱٫۳٫۲٫ Balanced Seals

۱٫۳٫۳٫ Mixer Seals

۱٫۳٫۴٫ High Pressure Seals

۱٫۳٫۵٫ High Speed Seals

۱٫۳٫۶٫ Dry Gas Seal

۱٫۳٫۷٫ Split seal

۱٫۴٫ Mechanical Seal Arrangements

۱٫۴٫۱٫ Inside Seals

۱٫۴٫۲٫ Outside Seals

۱٫۴٫۳٫ Double Seals

۱٫۴٫۴٫ Tandem Seals

۱٫۴٫۵٫ Cartridge Seals

۱٫۴٫۶٫ API seal arrangements

۲٫ Environmental Controls – Popular Seal Flushing – API Plans

۲٫۱٫ Standard Seal Flush Plan 1

۲٫۲٫ Standard Seal Flush Plan 2

۲٫۳٫ Standard Seal Flush Plan 11

۲٫۴٫ Standard Seal Flush Plan 12

۲٫۵٫ Standard Seal Flush Plan 13

۲٫۶٫ Standard Seal Flush Plan 21

۲٫۷٫ Standard Seal Flush Plan 22

۲٫۸٫ Standard Seal Flush Plan 23

۲٫۹٫ Standard Seal Flush Plan 31

۲٫۱۰٫ Standard Seal Flush Plan 32

۲٫۱۱٫ Standard Seal Flush Plan 41

۲٫۱۲٫ Standard Seal Flush Plan 51

۲٫۱۳٫ Standard Seal Flush Plan 52

۲٫۱۴٫ Standard Seal Flush Plan 53

۲٫۱۵٫ Standard Seal Flush Plan 54

۲٫۱۶٫ Standard Seal Flush Plan 61

۲٫۱۷٫ Standard Seal Flush Plan 62

۳٫ Seal Installation / Operation / Maintenance

۳٫۱٫ Equipment Checkpoints

۳٫۲٫ Seal Checkpoints

۳٫۳٫ Seal Installation

۳٫۴٫ Environmental Controls Installation

۳٫۵٫ Start-up and operation

۳٫۶٫ Seal Maintenance

۴٫ Troubleshooting and Failure Analysis

۴٫۱٫ Full contact Pattern

۴٫۲٫ Coning (Negative Rotation)

۴٫۳٫ Thermal Distortion (Positive Rotation)

۴٫۴٫ Mechanical Distortion – Type: 1

۴٫۵٫ Mechanical Distortion – Type: 2

۴٫۶٫ Mechanical Distortion – Type: 3

۴٫۷٫ Thermally Distressed – Type: 1

۴٫۸٫ Thermally Distressed – Type: 2

۴٫۹٫ Thermally Distressed – Type: 3

۴٫۱۰٫ High Wear and Grooving

۴٫۱۱٫ Out of Square Matting Ring

۴٫۱۲٫ Wide Contact Pattern

۴٫۱۳٫ Eccentric Contact Pattern

۵٫ Glossary and Definition of Seal Terms

۶٫ Conventional and Interactive Skill Tests with evaluation

۷٫ API-682 guided Seal Selection Procedure Tool

انواع مکانیکال سیل, انواع آب بندهای مکانیکی, انواع آب بندها, سیل مکانیکی, آموزش مکانیکال سیل, استاندارد مکانیکال سیل, تایپ انواع مکانیکال