آرشیو

کاهش هزینه های تعمیراتی با بکارگیری نظام جامع تعمیرات و نگهداری

این کتاب به همت مهندس حسین بلوری و در پاییز ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است….