آرشیو

تست و بازرسی پمپ ها

پمپ های خریداری شده در صنایع مهم مانند نفت و گاز، پتروشیمی، مواد شیمیایی، نیروگاه…