آرشیو

کمپرسور گوشواره‌ای (Roots Blower)

کمپرسور گوشواره‌ای شبیه کمپرسور حلزونی است ولی پیچیدگی کمتری دارد. اسامی دیگر کمپرسور گوشواره‌ای عبارت…

انواع پروانه ها در پمپ های گریزازمرکز

پروانه پمپ های گریز از مرکز اصلی ترین عامل مشخص کننده خصوصیات پمپ خواهد بود….