آرشیو

تخلیه آب کندانس در سیستم هوای فشرده

در سیستمهای هوای فشرده درینها (Traps & Drains) مایعی را که با خنک کاری، جداسازی،…

عملکرد کمپرسور رینگ مایع (Liquid Ring Compressor)

کمپرسور رینگ مایع (Liquid Ring) یک کمپرسور دورانی جابجایی مثبت است که مشابه کمپرسورهای تیغه‌ای…