آرشیو

استاندارد تست پمپ ASME-PTC 8.2

دانلود استاندارد ASME-PTC 8.2 در مورد تست عملکرد پمپ های گریزازمرکز ASME-PTC 8.2–Centrifugal Pumps -(Performance…

استاندارد تست پمپ ASME-PTC 7.1

دانلود استاندارد ASME-PTC 7.1 در مورد تست عملکرد پمپ های جابجایی مثبت ASME-PTC 7.1–Displacement Pumps…

استاندارد پمپ AWWA-E101

دانلود استاندارد AWWA-E101 در مورد پمپ های توربینی عمودی لاین شفت و غوطه ور AWWA-E101–Vertical…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت چهارم

کاویتاسیون تبخیری یا کلاسیک زمانی اتفاق می افتد که فشار سیال در خط مکش پمپ…

استاندارد الکتروموتور API-546

دانلود استاندارد API-546 در مورد الکتروموتورها و ژنراتورهای سنکرون بدون جاروبک (Brushless) با توان ۵۰۰ kVA و…

استاندارد الکتروموتور API-541

دانلود استاندارد API-541 در مورد الکتروموتورهای قفس سنجابی ۵۰۰ hp و بزرگتر API-541–Form-wound Squirrel-Cage Induction…

کاویتاسیون در پمپ ها – قسمت سوم

 اگر علائم زیر در یک پمپ دیده شوند، ممکن است پمپ دچار کاویتاسیون شده باشد:…

استاندارد پمپ ASME-B73.5M

دانلود استاندارد پمپ ASME-B73.5M در خصوص پمپ های غیر فلزی (ترموپلاستیک و ترموست) مورد استفاده…

استاندارد پمپ ASME-B73.3M

دانلود استاندارد ASME-B73.3M در خصوص پمپ های گریزازمرکز افقی بدون آب بند (Sealless) مورد استفاده…

استاندارد پمپ ASME-B73.2M

دانلود استاندارد ASME-B73.2M در خصوص پمپ های گریزازمرکز عمودی مورد استفاده در صنایع شیمیایی ASME-B73.2M–Specification…

 
صفحه 1 از 212