آرشیو

هزینه نشتی از سیستم هوای فشرده

وجود نشتی در سیستم های هوای فشرده باعث اتلاف انرژی و کارکرد بیش از نیاز…

هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

تاریخ: ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۹۰- تهران اهداف کنفرانس هفتم   · معرفی مباحث و…

Dictionary of Energy Efficiency Technologies
Improving Compressed Air System Performance, A Sourcebook for Industry

این کتاب که توسط موسسه US-DOE منتشر شده است روش های ارزیابی و کاهش مصرف…

Practical introduction to pumping technology
Practical Centrifugal Pumps – Design, Operation, Maintenance
Practical Variable Speed Drives and Power Electronics
نرم افزار Economic Pipe Sizer

این نرم افزار قطر اقتصادی لوله در سیستم های پمپاژ را به منظور کاهش مصرف انرژی در آنها…

Fan System Assessment Tool

نرم افزار FSAT که توسط US-DOE تولید شده است جهت بررسی میزان انرژی مصرفی یک…

A Hand Book For The Mechanical Designer Ventilation, Duct, Fan
 
صفحه 1 از 212