نکته هفته

پمپ های اسکرو جزو پمپ های جابجایی مثبت رایج بوده و آنها را به طور…

اگر در یک سیستم پمپاز از یک پمپ استفاده می شود و قصد افزایش دبی…

پمپ های خریداری شده در صنایع مهم مانند نفت و گاز، پتروشیمی، مواد شیمیایی، نیروگاه…

کمپرسور گوشواره‌ای شبیه کمپرسور حلزونی است ولی پیچیدگی کمتری دارد. اسامی دیگر کمپرسور گوشواره‌ای عبارت…

پروانه پمپ های گریز از مرکز اصلی ترین عامل مشخص کننده خصوصیات پمپ خواهد بود….

مقاله ماه

تاریخچه ابداع و تکامل پمپ ها